Oplossing opdracht 9

Proficiat! Je kan onderstaande motief schrappen! 

familiedrama